Program lojalnościowy

Z przyjemnością informujemy, że wprowadziliśmy program lojalnościowy, w ramach którego możesz zbierać punkty, a następnie wymieniać je na nagrody.

Jak to działa ?

Punkty przydzielane są za zakup usług lub produktów, oraz skuteczne polecenie naszej firmy swoim znajomym.

OTRZYMASZ 1 pkt za każde wydane 10 zł w Lafayette

OTRZYMASZ 100 pkt za każde skuteczne polecenie nowego klienta. Przyznanie punktów nastąpi podczas wizyty poleconej przez Ciebie osoby, która przed zabiegiem poda w recepcji Twoje Imię i Nazwisko jako osoby polecającej. Punkty zostaną przyznane pod warunkiem że osoba polecona nie widnieje już w bazie klientów Lafayette.

UWAGA! Aby w pełni móc korzystać ze wszystkich korzyści programu lojalnościowego sprawdź w recepcji Lafayette lub telefonicznie czy Twoje dane w bazie Lafayette są uzupełnione o aktualny adres e-mail.

 

Nagrody

Dostępne nagrody w programie lojalnościowym:

1. Strzyżenie męskie/ dziecięce – 360 pkt

2. Strzyżenie damskie – 410 pkt

3. Manicure – 480 pkt

4. Peeling Kawitacyjny twarzy – 490 pkt

5. Makijaż okolicznościowy – 480 pkt

6. Modelowanie włosów – 490 pkt

7. Mikrodermabrazja twarzy – 510 pkt

8. Manicure hybrydowy – 510 pkt

9. Masaż całościowy – 480 pkt

10. Rabat 30% na dowolne kosmetyki 300 pkt

 

Regulamin

REGULAMIN ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM SALONU LAFAYETTE

§1

Definicje

Organizator Programu –  Salony Lafayette Galeria Pestka, Galeria Malta oraz Przeźmierowo
Program – Program lojalnościowy przeznaczony dla Klientów organizowany na zasadach sprzedaży premiowej.
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która otrzymała Kartę, uprawniającą do zbierania Punktów.
Karta – Karta z indywidualnym numerem klienta, służąca do gromadzenia punktów w Programie.
Punkty – Punkty gromadzone przez Klienta na Karcie za zakupy i zabiegi wykonywane w Lafayette.
Katalog Nagród – publikacja zawierająca zbiór Nagród oferowanych w Programie. Katalog zawiera przelicznik według którego Klient gromadzi Punkty. Oferta Katalogu podlega okresowej aktualizacji i jest dostępna na stronie internetowej w zakładce Program Lojalnościowy .
Nagroda – Nagroda oferowana w Katalogu Nagród za określoną liczbę Punktów.

§2

Warunki uczestnictwa w Programie

Do Programu może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wykona zabiegi za min. 30 zł i spełni inne ewentualne warunki określone w Regulaminie Programu.

Program lojalnościowy wchodzi w życie od 04.06.2013

§3

Zasady Programu

W chwili przystąpienia do udziału w Programie Klient otrzymuje Kartę. Karta jest własnością Lafayette.
Klienci, którzy już posiadają kartę stałego klienta nie muszą wymieniać jej na inną, aby rozpocząć udział w programie lojalnościowym.
Kartą może posługiwać się tylko jedna osoba – karta jest imienna.
Aktywacja Karty następuje z chwilą dokonania pierwszej transakcji z jej użyciem.
Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
Na Karcie Klient gromadzi Punkty, które może wymieniać na nagrody z Katalogu Nagród dostępnego na www.lafayette.pl w zakładce Program Lojalnościowy
Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

§4

Gromadzenie Punktów na nagrody

Aby w pełni móc korzystać ze wszystkich korzyści płynących z zdobywania punktów klient Lafayette powinien uzupełnić swoje dane podczas wizyty o aktualny e-mail.
Klient może gromadzić punkty na Karcie tylko za zakupy i zabiegi wykonane w Lafayette.
Za każde wydane 10 zł Klient otrzymuje 1 Punkt. Zasilenie karty punktami następuje w momencie zapłaty za zabiegi.
Za każde skuteczne polecenie nowego klienta osoba polecająca otrzyma 100 pkt. Przyznanie punktów nastąpi podczas wizyty poleconej przez klienta Lafayette, która przed zabiegiem poda w recepcji Imię i Nazwisko jako osoby polecającej. Punkty zostaną przyznane pod warunkiem, że osoba polecona nie widnieje już w bazie klientów Lafayette.
Kartę należy okazywać każdorazowo celem jej zasilenia.
Zasilenie karty Punktami na podstawie później okazanych paragonów jest niemożliwe.
Z premiowania zabiegów Punktami może być wyłączony określony asortyment zabiegowy. O ewentualnych wyłączeniach informuje recepcjonistka Lafayette.
Klient może uzyskać informacje o zgromadzonych Punktach w salonie Lafayette oraz na e-maila po każdym sfinalizowanym zabiegu w salonie Lafayette.

§5

Wymiana Punktów

Klient, po zgromadzeniu na Karcie odpowiedniej ilości Punktów, jest upoważniony do dokonania ich wymiany na Nagrody zamieszczone w Katalogu Nagród.
Wymiana Punktów na Nagrodę może nastąpić tylko w Salonie Lafayette.
Zamówienie na Nagrodę Klient składa u recepcjonisty.
W celu odebrania Nagrody Klient pokazuje w Salonie Lafayette Kartę a recepcjonistka, po zweryfikowaniu salda odejmuje odpowiednią ilość Punktów, odpowiadającą wartości wybranej przez Klienta Nagrody i wydaje Nagrodę.
Odebranej Nagrody nie można zwrócić lub wymienić na inną.
W przypadku rezygnacji przez Klienta z wybranej Nagrody, Punkty odjęte z Karty nie ulegają przywróceniu.
W przypadku braku wskazanej Nagrody, recepcjonistka zaproponuje nagrodę o podobnej wartości i atrakcyjności.

§6

Utrata, wymiana Karty

Karty wydawane Klientom posiadają indywidualny numer identyfikacyjny, zarejestrowany w systemie ewidencyjnym Salonu Lafayette.
Klient, który utraci lub zniszczy Kartę zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Salon Lafayette.

§7

Komunikacja z Klientami

Organizator udziela wszelkich informacji dotyczących Programu na prośbę Klientów. Klienci mogą zwracać się z zapytaniami do personelu Salonu Lafayette bezpośrednio lub drogą mailową salonylafayette@wp.pl.
Odpowiedzi będą udzielane, w miarę możliwości bezzwłocznie przez personel Salonu Lafayette lub poprzez e-mail.

§8

Postanowienia końcowe

Zebrane punkty na karcie lojalnościowej Klient musi wykorzystać przez okres 2 lat.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w treści regulaminu i katalogu nagród włącznie z zmianą punktacji za zakupy oraz zabiegi.
O planowanym zakończeniu Programu lub zmianach w Regulaminie lub Katalogu Nagród, Organizator poinformuje Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie www.lafayette.pl w zakładce Program Lojalnościowy
Po zakończeniu Programu punkty zgromadzone na Karcie nie wymienione na Nagrody są anulowane.
Regulamin oraz Katalog Nagród jest dostępny na stronie www.lafayette.pl

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowościach.