Henna – kuszące i eleganckie rzęsy

Henna brwi/rzęsy 20 zł 15 min
Henna brwi z epilacją 30 zł 20 min
Epilacja/regulacja 15 zł 10 min
Komplet Henny 40 zł 30 min